2021 minns vi som ett intensivt år

Jag vill börja med att tacka alla kunder, leverantörer, samarbetspartners och inte minst våra medarbetare för ett bra samarbete under ett mycket intensivt 2021.

Precis som för de flesta så har året för mig präglats av ständiga online-möten. För oss som är i IT-branschen är det en naturlig kommunikationsform som är både effektiv och miljövänlig. Det blir dock ganska trist i längden att stirra in i en bildskärm, så det var befriande att kunna delta på att par konferenser, som t.ex. Mötesplats Offentliga Affärer i september. Nu har vi dock återigen tvingats tillbaks till online-möten. Det verkar ha blivit det "nya normala" i vardagen helt enkelt.

En lärande organisation

Primona’s duktiga medarbetare har jobbat hårt för att möte alla kunders önskemål. När jag tillträdde som VD den 1:a januari i år visste jag att den största utmaningen vi har är att förmedla den kunskap våra gamla rävar besitter till våra många nya medarbetare. Jag är glad att konstatera att vi har lyckats bra med att hitta nya duktiga medarbetare och jag är mycket stolt över att se hur alla utvecklats och lärt sig av varandra. Med nya medarbetare följer även nya infallsvinklar och tillsammans sitter vi på en enorm kunskapsbank inom inköp, upphandling och e-handel. Om någon undrar hur kul det är så…jo det är coolt!

Nya ägare och en större organisation

Den i särklass största händelsen under året var att Primona fick nya ägare den 29:e januari. Primona ingår nu i samma delkoncern som e-Avrop vilket öppnar upp för nya synergieffekter. Det skapar möjlighet att samordna kostsamma investeringar i infrastruktur som behövs för offentlig sektor, t.ex. hantering av Lagen om upphandlingsstatistik och det kommande formatet eForms för TED-annonser. Det ger även möjlighet att utveckla bättre tjänster för våra kunder inom privat sektor och även för leverantörer. Tillsammans är vi en större organisation som vid detta års slut vuxit till ca. 51 medarbetare och med över 55 miljoner i omsättning. Med denna kraft hjälper vi till att förenkla vardagen och skapa ett bättre samhälle.

Ny fakturamodul och nytt användargränssnitt

Under året har stora leveranser skett till flera stora myndigheter och privata företag. En av leveranserna innebar ett kraftigt lyft av Kommers Fakturamodul och det gör att Kommers idag verkligen är ett fullfjädrat system för e-handel och fakturahantering. Kommers har idag alla de moduler som vi började planera för när jag kom till Primona 2009, det är nu över 10 år sedan. Det skapar unik spårbarhet genom hela inköpsprocessen från investeringsbeslut, via upphandling och avtal till faktura. Vi konstaterar att vi har en mycket konkurrenskraftig systemlösning båda vad gäller användbarhet, funktionalitet, säkerhetslösningar, kompatibelt med en mängd andra affärssystem. Dessutom med ett brett användningsområde för både små och stora organisationer inom många branscher.

En lite mindre leverans som dock var extra kul var till SKA Observatory, som är en internationell organisation med uppdrag att bygga världens störta radioteleskop. Kanske fick vi bidra när det slutliga beviset på att det finns liv i rymden kommer, tanken svindlar...

Kommers DataMart och AI-lösningen KAI

Under hösten lanserade vi Kommers DataMart som ett standardiserat datalager för inköpsprocessen. Tillsammans med ett analysverktyg som Kommers Analys som utvecklas tillsammans med ExOpen Systems, Microsoft Power BI eller annat verktyg, så åstadkommer vi det som många kunder drömt om, flexibla grafiska rapporter, automatiskt, dagligen. Ungefär samtidigt fick AI-tjänsten KAI en förbättrad layout i produktion. Så nu finns det inte längre någon ursäkt till att skriva otydliga kravtexter med de ekonomiska konsekvenser det kan få. Kontakta oss om ni ännu inte utnyttjat vår kampanj!

Vad händer under 2022?

I samband med vidareutvecklingen av Kommers Fakturamodul passade vi på att införa en ny layout i Kommers och den kommer gradvis att rullas ut i övriga moduler under 2022.

Under nästa år så kommer det även att dyka upp lösningar som gör att olika typer av information kan bytas mellan e-Avrop-systemet och Kommers. Båda systemen kommer att få många nya spännande funktioner och det införs ändå modernare användargränssnitt. För den som eventuellt spekulerat vill vi dementera, det finns inga planer på att lägga ned någon av produkterna. Företagen e-Avrop, Primona samt delkoncernen kommer däremot att få ett nytt gemensamt namn, vi planerar att lansera det under första kvartalet 2022.

Tid till eftertanke och omtanke

För oss som arbetar inom IT har pandemin varit fullt hanterbar, vi har alla möjlighet att arbeta hemifrån och verksamheten drabbas inte nämnvärt. Det är värre för våra hjältar inom vården och som vanligt drabbas de som har det allra svårast i samhället. Därför går vår gåva, även i år, till Stockholms stadsmission som gör ett fantastiskt arbete. Som vanligt gör vi detta istället för att skicka Julkort.

Med de orden vill jag tillsammans med alla oss på Primona önska er alla en riktigt avkopplande God Jul och ett Gott Nytt 2022!

Ragnar Lindholm
VD

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.