Så hanterar du beställningar

Bekräfta eller avvisa beställning utan användarkonto

Om du har fått en beställning via leverantörportalen Kommers Annons finns i vissa fall möjlighet att bekräfta eller avvisa beställningen direkt i e-postmeddelandet. Det finns normalt då även möjlighet att ladda ned inköpsorderdokument och bilagor via en länk. Detta kan variera beroende på kundens konfiguration.

Observera att du inte kan klicka på länkarna mer än en gång!

Hantera en beställning inloggad på portalen

Det finns även möjlighet att hantera beställningen inloggad på leverantörsportalen. Normalt finns en länk i aviseringsmejlet som skickats till dig. Det är nödvändigt att hantera beställningar inloggad för följande hantering:

  • i de fall ni behöver göra en oren accept, t.ex. för delleverans.
  • För att avrapportera delleveranser
  • För att skapa fakturera från en leverans
  • För att skapa orderlösa fakturor
  • För att skapa kreditfakturor

1. Logga in på rätt leverantörsportal, normalt via länken i e-postmeddelandet eller kontrollera www.kommersannons.se.

2. Gå till menyn Order

3. Klicka på den inköpsorder du vill hantera

4. Du kommer till en sida där du kan se inköpsordern, ladda ned bilagor m.m.

5. För att bekräfta beställningen med eller utan avsikt klicka på länken Bekräfta order

6. Vid behov av delleverans eller att en orderrad inte kan levereras, ändra eventuellt antal och ange en avvikelseorsak. Obs! Beställaren kan ha ställt in att detta inte tillåts, i så fall är ditt alternativ att bekräfta beställningen eller avvisa beställningen.

7. Ange ert ordernummer eller annan referens

8. Klicka på Bekräfta order.

 

Bekräfta leverans inloggad på portalen

Efter att en beställning har bekräftats enligt ovan finns möjlighet att avisera om leverans eller delleverans.

 

Fakturera beställningen inloggad på portalen

Efter att en beställning har leveransbekräftats finns möjlighet att fakturera hela eller delar av leveransen, se vidare beskrivningen i Så fakturerar du.