Historia

1998: Primona startas av Mikael Lagerkvist och Viking Lindholm. En av de första uppdragen var att hjälpa Kommentusgruppen med ett IT-stöd för upphandling, vilket senare resulterade i produkten Kommers.
2000: Primona flyttar in i sina lokaler på Kungsgatan.
2001: Lågkonjukturen inleds för IT-konsulter men för Primona går det bra och man är vid detta läge 4 anställda.
2005: Primona tar över alla rättigheter för Kommers och inleder utveckling av produkten i egen regi. Primona Commerce AB bildas och Göran Tysk ansluter för att driva affärsenheten.
2006: För att hantera en växande efterfrågan på konsulttjänster bildas Primona Consulting som en egen affärsenhet.
2007: Primona lanserar Kommers Annons som fristående produkt för annonsering av upphandlingar.
2008: Primona lanserar Leverantörsportalen baserat på Annonsportal-konceptet. Konceptet gör det möjligt att göra elektronisk handel även med företag som saknar stöd för elektroniska protokoll.
2009: Primona lanserar efter intensiv utveckling Kommers 5, ett komplett webbaserat system för alla delar inom upphandling, avtal och inköp. Kommersprodukten breddas för att omfatta hela flödet från behov till faktura. Svevia AB blir första kunden på Kommers Webshop, en intern beställningswebbshop.

2010: Primona breddar sin närvaro på marknaden och ingår strategiskt samarbete med UNIT4 Agresso AB
2011: Webtjänsten Kommers eLite lanseras i september 2011 och efter 6 månader har över 30 myndigheter redan anslutit sig.                                                                                                                            2012: Webtjänsten Kommers eLite vidareutvecklas och Primona erbjuder nu även avrop och e-handelsfunktioner via denna tjänst som option. Landskrona stad blir första kommun i Sverige att välja ett helt integrerat system från behov till faktura via Kommers eLite, i december 2012.
Kommers och Kommers eLite vidareutvecklas och Primona vinner framgångar inom både offentlig och privat sektor. Fokus är nu 100% på Kommers.
2013: Primona lanserar Kommers eNtry för privatsektorn. Kommers är nu tillgängligt på Svenska, Norska och Engelska.
2014: Primona lanserar Kommers release 6 med ett nytt gränssnitt anpassat för mobila enheter. Primona vinner flera viktiga upphandlingar.
2015: Primona lanserar integrerad e-signering.
2016-2020: Primona har framgångar med Kommer och växer snabbt
2021: Primona förvärvas av Pamir Partner AB och bildar en delkoncern tillsammans med e-Avrop AB
2022: Primona byter namn till Antirio System AB, e-Avrop byter namn till Antirio AB. Sammanslagningen inleds på allvar. Lansering av kommers release K7.