Anbud och ansökningar

Anbud, offerter eller svar på informella förfrågningar görs enkelt på Kommers Annons. Du kan spara och jobba vidare när som helst, om upphandlaren eller inköparen har använt ett strukturerat anbudsformulär så får du återkoppling om vad som är besvarat.

Se även separat beskrivning av hur du svarar på en upphandling med ESPD.

För tips och råd för dig som leverantör och anbudsgivare, titta gärna på filmen från frukostseminariet med Nacka kommun den 2:a februari 2021 här bredvid. Vid 14:20 ger Primonas VD Ragnar Lindholm sina tips i rollen av anbudsgivare.

Så lämnar du anbud och ansökningar

Navigationen för ansökningar och anbud sker i en vänstermeny som ger förfarandet i kronologisk ordning uppifrån och ned. Om det är en upphandling i flera steg så är det samlat i samma meny som växer om du går vidare från ansökan till anbud.

För ansökningar

1. Klicka på Upphandlingar och på den upphandling som du är intresserad av. Klicka på Registrera intresse när det krävs.

2. Ladda ned dokumenten under Bilagor i inbjudan.

För e-ansökningar:

3. Under menyn Ansökningsbilagor laddar du upp dina ansökningsdokument.

4. Under menyn Ansökningsformulär fyller du i formuläret och klickar på Ansök om att lämna anbud.

5. Efter att du har lämnat in ansökan visas en grön banner.

För anbud

1. Klicka på Upphandlingar och den upphandling som du är intresserad av. Om direktinbjuden skickats visas det under klockan uppe till höger, en länk leder till upphandlingen. Du kan också klicka på på länken i aviseringsmejlet. Klicka på Registrera intresse om det krävs.

2. Under Upphandlingsdokument kan du läsa och ladda ned upphandlingsdokument.

3. Läs bilagor, anbudsformulären, svar på frågor och kompletteringar noga. Ställ frågor till upphandlaren/inköparen via menyn Frågor och Svar.

4. Klicka på Skapa anbud för information om med vilken metod anbud ska lämnas.

För e-anbud:

5. Markera de fyra kryssrutorna och klicka på Godkänn och skapa anbud.

6. Om menyn Anbudsområden visas så är det här du väljer vilka områden du vill delta i.

7. Om menyn Anbudsformulär visas så besvarar du formuläret en fråga i taget med knappen Börja svara.

8. Om menyn Anbudsprisformulär visas så anger du priser och eventuell efterfrågad artikelinformation där.

9. Om menyn Anbudsbilagor visas kan du här ladda du upp dokument som inte är specifikt kopplade till frågor i Anbudsformuläret.

10. I menyn Anbudsgranskning kan du kontrollera ditt anbud.

11. Klicka på Anbudsinlämning. Acceptera villkoren och klicka på Lämna in ditt anbud nu

12. Efter att du har lämnat in anbudet visas en grön banner.

18. Klicka på Anbudsgranskning igen för att ladda ned ett kvitto som pdf-fil. Du kommer även att få en bekräftelse med e-post.

Om upphandlingen innehåller ESPD-krav

I offentliga upphandlingar infördes den 1:a januari 2017 en enhetlig hantering av kvalificeringskrav på företag över Europa. Regelverket gäller endast om upphandlingen är över tröskelvärdet. Ett vanligt missförstånd är att alla frågor behöver besvaras, det är endast de frågor som upphandlaren efterfrågar som behöver besvaras. Om upphandlingen innehåller frågor för egenförsäkran enligt ESPD så kommer du i Kommers Annons i menyerna för Ansökningsformulär eller Anbudsformulär få förslag på 4 olika sätt att svara på denna:

Alternativ 1 - Svara direkt i Ansökningsformuläret eller Anbudsformuläret: Denna metod är lätt att förstå men innebär att du kommer att se alla fält även dem du inte behöver besvara.

Alternativ 2 - Importera en ESPD-respons som xml-fil: Denna förutsätter att du har skapat en ESPD-response på godtycklig tjänst och sparat xml-filen på din hårddisk.

Alternativ 3 - Importera svar från Kommers Annons ESPD-tjänst: Denna är snabb men förutsätter att du lagrat ett svar på Kommers Annons ESPD-tjänst.

Alternativ 4 (Rekommenderas) - Skapa svar på Kommers Annons ESPD-tjänst: Denna tar dig till Kommers Annons ESPD-tjänst där du guidas genom frågorna. Endast de frågor som upphandlaren valt ut kommer att visas, övriga filtreras bort. I sista steget kan du importera svaret till anbudet eller ansökan.

En besvarad ESPD-fråga indikeras med en Vit informationslampa som innebär att svaret är lämnat men att systemet inte kan indikera om kravet är uppfyllt.

Se gärna filmen på denna sidan. För mer information om ESPD se Upphandlingsmyndighetens hemsida.