Så laddar du upp prislistor

Om du blir ombedd att ladda upp en ny prislista via Kommers Leverantörsportal, gör så här:

1. Logga in på den leverantörsportal som kunden använder, se www.kommersannons.se

2. Klicka på menyn Avtal

3. Klicka på länken till uppladdning av prislistor

Om du vill använda Excel så laddar du ned prislistemallen först och fyller i den. För instruktioner se länken till mallbeskrivning.

4. Klicka på välj och bläddra fram prislistan i godkänt format.

5. Ange det avtalsnummer du fått av din kund

6. Klicka på Spara

7. Klicka på länken Validera för att kontrollera att formatet är korrekt.

Korrigera filen om du får anmärkning på formatet eller saknad information och ladda upp igen

8. Klicka på Skicka in