Att svara på upphandlingar med ESPD

Fyra sätt att svara på ESPD

Om en upphandlingar innehåller ESPD-krav så kommer det att visas på sidan Anbudsformulär. Du kan besvara ESPD-frågorna på någon av följande sätt. Om det är första gången du gör detta i rekommenderar att använda alternativ 4.

Alternativ 1: Svara direkt på de frågor som del av Anbudsformuläret. Du kommer inte guidas genom svaren och det blir fler fält att fylla i.

Alternativ 2: Om du har en ESPD-svar som XML-fil på din hårddisk kan du ladda upp den. Då kommer dina svar fyllas i för respektive frågor.

Alternativ 3: Om du redan har skapat och sparat ett ESPD-svar i Kommers Annons ESPD-tjänst kan du läsa in svaren därifrån så blir frågorna ifyllda med en knapptryckning.

Alternativ 4: Om du aldrig tidigare besvarat en ESPD kan du skapa ett ESPD-svar. Du guidas då genom frågorna och du besvarar endast de frågor som upphandlaren har valt ut. Du kan spara svaren i anbudet du arbetar men men du kan även exportera som XML-fil eller PDF-fil. Dina svar finns sedan sparade i din användarprofil.

 

Åberopad kapacitet

Om du åberopar kapacitet från ett annat företag, t.ex. en ägare eller en annan leverantör, så behöver även den besvara en ESPD. Du kan då använda menyn Åberopad kapacitet där du kan begära att det andra företaget svarar eller så svarar du i dess ställe. Upprepa om det finns flera företag.

Om du laddar upp en xml-fil som bilaga

Det går också att ladda upp en ESPD xml-fil som en bilaga. Det är en alternativ metod för åberopad kapacitet. Kommers Annons kommer då att även skapa en läsbar PDF-fil. Behåll både XML-filen och PDF-filen som del av ditt anbud. Vi rekommenderar dock i första hand att använda metoden beskriven under Åberopad kapacitet ovan.

Se filmen

Se filmen här bredvid för att få en bättre överblick om alternativen.