För offentlig sektor

Kommers gör mer än upphandlingar

Upphandling är bara en av aktiviteterna i en inköpsverksamhet. Visst vill du även se till att organisationen handlar på de upphandlade avtalen?

På Primona tänker vi längre. Kommers är utvecklat för användarna i hela organisationen. Det handlar om att hitta rätt avtal, hitta upphandlade artiklar, direktupphandla själv eller be upphandlingsorganisationen om hjälp.

Kommers ger upphandlarna kontroll utan att göra dem slav under ett system. Med webbtjänsten Kommers eLite får kommuner, landsting och myndigheter snabbt tillgång till en nyckelfärdig lösning. Behöver ni hög flexibilitet väljer ni Kommers eNterprise.

Nu är inköp lättare än någonsin

Med tillägget +Handel är ni snabbt igång med en integrerad inköpslösning - från behov till faktura

Lösningar för offentlig sektor

Några Kommers-kunder i offentlig sektor

Inköp Gävleborg

En av Sveriges största inköpscentraler där Kommers eNterprise är navet i verksamheten. Upphandlingar, avtal och prislistor hanteras för 10 kommuner i Gävleborg och Hälsingland. Flera integrationer.

UPPSALA KOMMUN

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun. Sedan 2014 använder kommunen, bolag och stiftelser, Kommers eLite för upphandling och avtalshantering. Funktioner för samordning underlätta samarbete inom Uppsam-regionen.

VETENSKAPSRÅDET

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning. Kommers eLite används för hantering av avtal, upphandlingar, uppdrag, beställning och e-handel.

European Spallation Source

European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Kommers eNterprise används sedan oktober 2017.

Linda Björlingsson, Upphandlare och avtalscontroller, SÖRAB

SÖRAB har valt Primonas upphandlingssystem och avtalskatalog för att systemet hanterar moment som vi tidigare till viss del hanterade manuellt. Det och att systemet är mycket enkelt för alla användare, gör att vi kan säkerställa en korrekt upphandlingsfunktion och avtalsförvaltning samtidigt som vi sparar massor av tid.

Maria Mera, Controller Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Kristianstads kommun

Kristianstads kommun använder Kommers upphandlingssystem. Vi är mycket nöjda med systemet och uppskattar särskilt att det utvecklas kontinuerligt efter användarnas önskemål. Skulle vi ha några frågor löser supporten hos Primona alltid dessa smidigt och med ett stort kundfokus.