Driftsituation

2020-03-17 10:53 Alla produktionsmiljöer uppe igen

10:52 – Ström återställd i fiberknutpunkt.
10:53 – Vår driftpartner EPM Datas tjänster tillgängliga igen. Vi går nu igenom alla system för att se att allt fungerar.

2020-03-17 10:15 Alla produktionsmiljöer nere

10:05 – Nätstörningar rapporterade. Tekniker undersöker.
10:13 – Felet verkar bero på strömavbrott i en central fiberknutpunkt i Stockholm. Vi söker bekräftelse.
10:23 – Stokab bekräftar ett större elavbrott i fiberknutpunkt. Tekniker är på väg.
10:43 - Felet påverkar flera nätverksoperatörer: Flera internetleventörer har störningar: Comhem, Bahnhof och IP Only har alla rapporterat driftstörningar i Stockholm. Comhem säger att de har “nedsatt kapacitet” i hela landet.

 

2020-01-07 16:21 Nu går det att nå produktionsmiljöerna igen

Alla system fungerar nu som vanligt. Orsaken var ett nätverksfel i driftcentralen.

 

2020-01-07 15:48 Problemet att nå produktionsmiljö 

Det är just nu problem att nå produktionsmiljö. Felet drabbar:

Leverantörsportaler: kommersannons.se (alla siter) 

Inköpsportaler: Kommers eLite, Inköp Gävleborg, ESS, Veidekke

 

2020-01-07 15:48 Problemet att nå produktionsmiljö 

Ett certifikat som krånglat uppdaterades. Tyvärr tog det en stund innan certifikatet hoppade igång. Vi beklagar olägenheten.

2019-09-16 16:58 Problemet löst: Kommunikationen mellan Kommers och Kommers Annons fungerar nu

Ett certifikat som krånglat uppdaterades. Tyvärr tog det en stund innan certifikatet hoppade igång. Vi beklagar olägenheten.

2019-09-16 14:52 Problem med kommunikation mellan Kommers och Kommers Annons

På grund av att ett certifikat som krånglar är det just nu problem med kommunikationen mellan Kommers och Kommers Annons, det påverkar följande funktioner:

1. Annonsering

2. Hämta in anbud

3. Läsa och svara på frågor 

4. Portalmeddelanden

Vi räknar med att lösa problemet inom kort.

 

2019-04-24 13:00 Problem med telefonnummer

Det sker omläggning gav Primona:s växel och vi har just nu problem med tel 08-6123453.

Support kan nås på 070-7679476.

 

2019-04-16 20:25 Normalt driftläge

Driftsstörningen är löst. Nedtid 6 minuter.

 

2019-04-16 20:19 Oplanerat avbrott i drift av Kommers och Kommers Annons


Vår driftsleverantör har ett oplanerat avbrott. Vi utreder vad det kan bero på.

Störningen påverkar:

 • Kommers eLite och Kommers Annons/eLite
 • Kommers eNtry och Kommers Annons/eNtry
 • Kunder där Primona ansvarar för driften med Kommers eNterprise och dito leverantörsportal

2017-02-22 15:00 Internetlinan till vår driftpartners driftcentral fungerar nu normalt igen. Vi har ännu ingen förklaring till felet just nu då felet låg utanför driftcentralen.

2017-02-22 14:42 Åtkomsten till Kommers och Kommersannons.se från internet till vår driftpartners driftcentral är nere. Felsökning pågår.

Felet påverkar:

 • Kommers eLite och Kommers Annons/eLite
 • Kommers eNtry och Kommers Annons/eNtry
 • Kunder där Primona ansvarar ör driften med Kommers eNterprise

2016-01-18 En planerad driftstörning på 5-10 minuter 2016-01-19 mellan kl 17:15 -17:45 påverkar följande system:

 • Kommers eLite
 • Kommers eNtry
 • Kunder med drifttjänst för Kommers eNterprise
 • Leverantörsportalen Kommers Annons

2016-01-18 15:35 Driftstörningar kl 15:11 är nu åtgärdad. Orsaken var ett problem med nätverkshårdvara i driftcentralen.

2016-01-18 15:11 En oplanerad driftstörning uppstod som påverkade följande produktionsmiljöer:

 • Kommers eLite
 • Kommers eNtry
 • Kunder med drifttjänst för Kommers eNterprise

Detta påverkade även leverantörsportalen Kommers Annons.