Kommers eLite

Trots en lättare förpackning gör Kommers eLite inget avkall på funktionalitet för upphandling och avtalshantering. Det är samma kraftfulla funktioner för hela upphandlingsprocessen och för samtliga upphandlingsformer som i Kommers eNterprise. Funktioner som förnyad konkurrensutsättning, referensgrupper och avtalsbevakning fungerar på samma sätt. Alla i organisationen kan få tillgång till att söka och läsa avtal.

Kommers eLite levereras som en molntjänst med abonnemang från så lite som en (1) användare. Det går vid behov att senare uppgradera till Kommers eNterprise. I abonnemanget ingår underhåll av regelverket enligt LOU, LUF, LOV och LUK. Licensen kan utökas med Kommers Handel för beställning och e-handel.

Det du behöver finns där

 • Min Kalender - synka händelser till kalendern i ditt e-postprogram
 • Portalmeddelande - Säker kommunikation med anbudsgivare och leverantörer
 • Marknad - Register över leverantörer och potentiella leverantörer
 • Upphandling - Samtliga upphandlingsförfaranden
 • Direktupphandling - Lättanvänd direktupphandling i organisationen
 • Riskupplysning - integrerad upplysning från Skatteverket (e4820) och UC (webselect)
 • Avtalsadministration - Underhåll avtalen under avtalsperioden 
 • Avtalskatalog - Sökning och läsning av avtal i organisationen
 • Förnyad konkurrens utsättning - kan initieras direkt från avtalskatalogen
 • Upphandlingsöversikt med gantt-schema
 • Standardrapporter - rapporter för upphandling och avtal
 • Arkivexport - lättanvänd manuell export
 • Egen upphandlarprofil på Kommersannons.se/elite 

Andra moduler och optioner kan läggas till efter behov.

Fördelar och andra lösningar