Kommers Upphandling

I upphandlingsmodulen hanteras alla typer av upphandlingar från framtagning av underlag, förfrågan, anbudsutvärdering, tilldelning, skapa avtal och slutarkivera upphandlingen. Upphandlaren vägleds med en tydlig grafisk visning genom hela upphandlingsprocessen. Förfrågan sker smidigt som publik annons eller riktad förfrågan via Kommersannons.se där leverantörerna kostnadsfritt lämnar sina anbud som dokument eller genom att besvara webbformuläret som upphandlaren skapat. 

Om anbudspriser hämtas in som formulär så kan anbudsutvärderingen automatiseras och prislistor kan skapas automatiskt så snart det vinnande anbudet antagits. På samma sätt kan avtalsdokument göras snabbt när förfrågningsunderlaget byggs upp i strukturerad form. Färdiga mallar kan läggas in av en administratör, så att det går mycket fort för upphandlarna att skapa standardiserade förfrågningar.

Stöd för alla förfaranden

 • Grafiskt guidade processer enligt förfaranden i LOU, LUF, LOV med tidsplansmallar och beloppskontroll.
 • Direktupphandling är ett behörighetsstyrt valbart förfarande
 • Gör underlag formulärbaserat, dokumentbaserat eller i mix.
 • Använd strukturerade mallar eller dokumentmallar.
 • Automatiska utvärderingsmodeller och stöd för delområden.
 • Publik annons eller riktad portalförfrågan via Kommersannons.se
 • Säker kommunikation med anbudsgivare via portalmeddelandefunktion.
 • Attest innan avtal om så önskas Automatiska rapporter och arkiveringsfunktion.
 • Översikt för upphandlingar med gantt-schema
 • Hantera stora artikelspecifikationer.
 • Riskupplysning SKV och externa källor integrerade
 • Upphandlingar kan avslutas med en integrerad e-auktion med optionen Kommers eAuktion (option).

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster