Kommers eNtry

Kommers eNtry är en nyckelfärdig webbtjänst för privata företag som snabbt vill få kontroll på inköp, avtal och leverantörsrelationer och samtidigt undkomma ”det stora IT-projektet”. Syftet kan vara att förenkla administrationen, bli effektivare genom att förenkla interna rutiner, reducera mängden system för inköp eller att få kontroll och spårbarhet på inköpen.

Syftet kan också vara att öka företagets förhandlingsförmåga mot leverantörsledet, konkurrensutsätta effektivare eller att förenkla och underlätta för leverantörerna. Kommers eNtry kommer fullspäckat med funktioner baserat på många års erfarenhet av att utveckla inköpslösningar. Leverans kan ske utan behov av resurser från er IT-organisation.

Standardkonfiguration

Kommers eNtry levereras med en färdig standardkonfiguration baserat på över 15 års erfarenhet av att utveckla inköpslösningar. Licensieringsmodellen återspeglar också detta med färdiga men anpassningsbara roller för ”Inköpare”, ”Beställare” o.s.v.. Syftet med upplägget är att göra det så enkelt som möjligt att välja lösning och införa systemet. På detta sätt sparas mycket tid och pengar.

  • Enkelt att använda
  • Smart logik
  • Minimal administration
  • Kort leveranstid
  • Abonnerad tjänst utan behov av det "stora IT-projektet"

Fördelar och andra lösningar