Drift

2021-03-10 10:28 Kommers Gävleborgs län (uppe igen)

Driftstörningen är åtgärdad. Selektiva fel för vissa användare. 

2021-03-10 08:42 Kommers Gävleborgs län

Inköpsportalen Kommers (core) har driftstörningar så det inte går att logga in. Vi arbetar på en lösning.