Drift

2022-06-22 12:26 Problem med att ta emot support-mejl

Vi upplever problem med att ta emot mejl till support@primona.se.

Om du inte får svar vänligen ring oss på 08-6123453.


2021-09-09 18:05 Problemet löst  

Nu går det att nå leverantörsportalerna utan varning för osäker webbplats.

Vi beklagar eventuell olägenhet.

 

2021-09-09 15:30 Problemet att nå produktionsmiljö 

Det är just nu problem att nå produktionsmiljö. Felet beror på ett certifikat och drabbar:

Leverantörsportaler: kommersannons.se (alla siter) 

Det går att gå förbi genom att välja Avancerat och Acceptera risken och fortsätt.

Vi avvaktar leverantören ska aktivera och vi hoppar att det snart är igång.