Drift

2021-05-04 10:50 Kommers eLite

Kommers eLite är nu uppe igen och det går åter att logga in.


2021-05-04 Kommers eLite

10:40 Kommers eLite är fortfarande nere och tekniker arbetar på att lösa problemet.

09:50 Inköpsportalen Kommers (core) har driftstörningar så det inte går att logga in. Vi arbetar på en lösning.