Upphandlingskonsult

Saknar din organisation en upphandlare? Har ni en svår upphandling som behöver specialkompetens? Du behöver inte leta längre, anlita en upphandlingskonsult direkt från Primona.

Vi ser till att bemanna er organisation med konsulter med hög kompetens. Konsulter som har lång erfarenhet inom offentlig upphandling och som tar ett helhetsansvar för uppdraget.

Fördelar

I samarbete med e-Avrop erbjuds mycket kompetenta konsulter inom upphandling och inköp.

  • Avropa på befintligt avtal
  • Hög kompetens inom upphandling och inköp
  • Tillgång till upphandlingsjurist
  • Certifierade upphandlare i Kommers
  • Specialistkompetens inom entreprenader och IT
  • Interimschefer som Upphandlingschefer / Inköpschefer
  • Anpassade utbildningar inom offentlig upphandling och entreprenader
  • Enstaka upphandlingar eller längre bemanningsuppdrag

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information