Upphandlingskonsult

Saknar din organisation en upphandlare? Har ni en svår upphandling som behöver specialkompetens? Du behöver inte leta längre, anlita en upphandlingskonsult via vårt systerbolag e-Avrop.

Vi ser till att bemanna er organisation med konsulter med hög kompetens. Konsulter som har lång erfarenhet inom offentlig upphandling och som tar ett helhetsansvar för uppdraget.

Fördelar

I samarbete med e-Avrop erbjuds mycket kompetenta konsulter inom upphandling och inköp.

  • Avropa på befintligt avtal
  • Hög kompetens inom upphandling och inköp
  • Tillgång till upphandlingsjurist
  • Certifierade upphandlare i Kommers
  • Specialistkompetens inom entreprenader och IT
  • Interimschefer som Upphandlingschefer / Inköpschefer
  • Anpassade utbildningar inom offentlig upphandling och entreprenader
  • Enstaka upphandlingar eller längre bemanningsuppdrag

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information