Kommers utökad support

Vid speciella behov kan speciella villkor för support avtalas med Primona. Några av dessa erbjuds i samarbete med Primonas samarbetspartners.

Exempel på utökade supporttjänster:

  • Joursupport med specialnummer för anbudsgivare för en specifik upphandling.
  • Introduktion och övervakning i samband med e-auktion.
  • Upphandlingskonsult för rådgivning kring underlag och utvärdering.

Intresserad av utökad support? - Kontakta oss!

Kontakta oss för att diskutera era behov