Konsulttjänster

Datamigrering

Mycket ofta vill man ersätta ett äldre system och importera data från det till Kommers, t.ex. befintliga avtal. Vi hjälper er naturligtvis med det.  

Integrationer

Integration med organisationens affärssystem är en vanlig och förekommer ofta som en del av leveransen av Kommers. Det kan t.ex. röra sig om integration mot ekonomisystem, fakturahanteringssystem, system för marknadsregister, arkiv eller lager. 

Konfiguration och anpassning

Ofta kan behov lösas med en konfiguration i Kommers. Om speciella behov finns kan Primona även göra vidareutveckling och andra anpassningar av Kommers. Det kan resultera i en generell förbättring eller en kundspecifik anpassning. 

Upphandlingskonsulter

Via vårt systerbolag e-Avrop erbjuder vi konsulttjänster för upphandling.

E-handelsintegrationer

För helt integrerad elektronisk handel (EDI) bistår Primona med anslutning och integrationer med leverantörer. Primona hjälper även till med anslutning mot leverantörers webbshop om Kommers Punchout används.

Teknisk projektledning

Teknisk projektledning kan bli aktuellt vid införande av Kommers, beroende på projektets omfång och storlek på organisation. Primona erbjuder projektledning i egen regi och via partners

Managementkonsulttjänster

Tjänster som behovsanalys, organisationsutredning, inköpsstrategi, spendanalys, huvudprojektledning och andra managementkonsulttjänster erbjuds i samarbete med partners.

Integrationer med andra IT-system

Bland systemintegrationer som genomförts med Kommers kan nämnas:

Agresso - Integration för ekonomiska data från ekonomisystemet UNIT4 Agresso, synkronisering av leverantörsregister, avtalsexport till e-handelsystem samt leverantörsportal.BankId - Certifikathantering

Bisnode AB - Riskupplysning och bevakning hämtas från Bisnode direkt in i Kommers

Business Objects - Rapportverktyg

Creditsafe AB - Riskupplysning och bevakning hämtas från Creditsafe direkt in i Kommers

CGI - Integration mot fakturahanteringssystemet CDI och Raindance

Chambersign Sverige AB - För elektronisk signering av anbud och dokument direkt på Kommers Annonsportal (tjänsten avvecklad)

IBS - Integration mot fakturahanteringssystem

IBM/Movex - Integration mot affärssystem

Jeeves - Integration mot ekonomisystem

Steria - Certifikathantering

Skatteverket - Direktintegration mot stordatormiljö för företagsupplysning e4820

UC AB - Företagsdata, affärs- och kreditupplysning hämtas från UC direkt in i Kommers

QlikView - Rapportverktyg

Visma - Integration mot affärssystem

Ådata - Integration mot ekonomisystem

Diverse handelsväxlar

Interna informationslagringssystem

En mängd e-handelsintegrarioner

m.m.

Intresserad av konsulttjänster? - Kontakta oss!

Fråga oss om våra konsulttjänster

Lär dig mer om Kommers

Kommers är ett system för inköp, upphandling och avtalshantering - från behov till  faktura. Den levereras som en webbtjänst eller som en egen miljö. Leverantörer har ett eget system, en leverantörsportal kallad Kommers Annons.

Nyckelfärdiga webbtjänster finns som passar privata företag och offentlig sektor eller så väljer ni en helt egen miljö med Kommers eNterprise. Kommers är utvecklat för hög flexibilitet med möjlighet att välja moduler efter behov.