Tjänster för Kommers

Kommers kan levereras på så kort tid som en dag, färdig med en standardkonfiguration för olika typer av offentliga organisationer eller privata företag. Kommers är dock mycket anpassningsbart och oftas kan några snabba inställningar göras för att ni ska få den funktionalitet som passar för just er organisation. Om speciella lösningar önskas, så åtar sig Primona att vidareutveckla Kommers så att ni får den funktionalitet ni behöver.

Kommers är så intuitivt så att t.ex. en beställare som vill använda Kommers Webbshop ska kunna klara sig helt utan utbildning. För inköpare, upphandlare och systemadministratörer finns färdiga utbildningar. Primona erbjuder även kundanpassad utbildning och projektledning i egen regi eller genom samarbetspartners.

Våra tilläggstjänster