Så signerar du dokument

Gör så här om du blivit ombedd att signera dokument av en kund som använder Kommers signeringstjänst.

 1. Följ länken i e-postmeddelandet och logga in i leverantörsportalen Kommers Annons. 
 2. Inloggad ser du även aviseringen om meddelande under klockan uppe till höger Följ länken till meddelandet. (Det finns alternativt även möjlighet att se meddelanden från sidan Dina leverantörssidor).
 3. Du kommer till en sida där du kan läsa meddelandet med bilagor och ladda ned bilagor.
 4. Klicka på länken Dokumentsignering
 5. På sidan för dokumentsignering finns möjlighet att ladda ned dokumentet och läsa.
 6. Klicka på länken Signera
 7. På sidan för signering fyll i formuläret:     
    Ditt personnummer med 10 siffror som ÅÅMMDDNNNN 
    Det legala namnet på företaget du representerar  
    Det korrekt organisationsnummer för företaget du representerar
    Din e-postadress som du har åtkomst till

8. Välj autentiseringsmetod för signering (BankID, MobiltBankID eller annan autentiseringsmetod som är tillgänglig)

9. Signeringen startar. Starta ditt signeringsprogram och signera.

För att se vilka personer som har signerat, klicka på Visa signaturer.

10. Ladda ned kvittot för signeringen och spara tillsammans med originalfilerna.