Kommers eLite + Handel

Med tillägget Kommers eLite Handel förvandlas Kommers eLite från ett system för upphandling och avtalshantering, till ett system för integrerat upphandling och inköp. Tack vare sin pedagogiska uppbyggnad kan systemet rullas ut i organisationen förhållandevis mycket snabbt. Omgående erhålls avtalstrohet, spårbarhet och glada miner.

Med snabb leverans kan de fördelar som en integrerad inköpslösning erbjuder i form av hög avtalstrohet, statistik och spårbarhet erhållas mycket snabbt. Kommers utnyttjas till fullo för med unika möjligheter att spåra ärenden genom hela processen från beslut om upphandling till faktura.

Snabbt effektivare

  • Färdig lösning enligt bästa praxis för snabbt och enkelt införande baserad på över 15 års erfarenhet av att utveckla inköpslösningar.
  • Undvik gapet mellan vad som upphandlas och vad som beställs.
  • Åstadkom full spårbarhet genom hela inköpsprocessen.
  • Skrota gamla rutiner, förenkla administrationen och bli effektivare.
  • Få glada medarbetare som uppskattar ett lättanvänt system.
  • Förenkla för leverantörerna genom att samma leverantörsportal används från förfrågan till faktura.
  • Reducera mängden system för inköp.
  • Reducera mängden kostsamma integrationer.
  • Eliminera papper.
  • Få en central källa för allt inköp

Fördelar och andra lösningar