Några referenskunder

För en översikt över kunder som använder Kommers leverantörsportal se www.kommersannons.seSVEVIA

Svevia använder Kommers eNterprise för att hantera upphandling, avtal och beställningar för sina projekt med anläggningar, vägbyggen och vägunderhåll.

LKAB

Kommers eNterprise hjälper LKAB att hålla kontroll på sina leverantörer, avtal, upphandlingar, reklamationer och sanktioner.

Inköp Gävleborg

En av Sveriges största inköpscentraler där Kommers eNterprise är navet i verksamheten. Upphandlingar, avtal och prislistor hanteras för 10 kommuner i Gävleborg och Hälsingland. Flera integrationer.

VETENSKAPSRÅDET

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning. Kommers eLite används för hantering av avtal, upphandlingar, uppdrag, beställning och e-handel.

HELSINGBORGS STAD

Helsingborgs stad bytte till Kommers eLite våren 2015. Senare upphandlades även stöd för direktupphandling i hela staden. Ett flertal anpassningar har gjorts. Kommers SSO används.

SIDA

Biståndsorganisationen SIDA under Utrikesdepartementet, håller kontroll på sina globala avtal och gör upphandlingar i en egen Kommers eNterprise.

European Spallation Source

European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Kommers eNterprise används sedan oktober 2017.

OKQ8

OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsbolag. Kommers eNterprise används centralt för avtalshantering och upphandling.

AB Lindex

Lindex är en av Europas ledande modekedjor med över 480 butiker på 16 marknader. Kommers eNterprise används för att beställa indirekt material direkt från butikerna och vid införande av nya butiker.

UPPSALA KOMMUN

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun. Sedan 2014 använder kommunen, bolag och stiftelser, Kommers eLite för upphandling och avtalshantering. Funktioner för samordning underlätta samarbete inom Uppsam-regionen.

Sollentuna kommun

Sedan hösten 2017 använder Sollentuna kommun Kommers eLite för upphandling och avtalshantering.

HÄSSLEHOLMS KOMMUN

Med Kommers eLite görs upphandling och avtalshantering av varor och tjänster. För entreprenader utnyttjar kommunen systemets möjligheter att bygga förfrågningsunderlag i strukturerad form.

ALE KOMMUN

Ale kommun använder Kommers eLite för upphandling inklusive samannonsering med Tjörns kommun, Lilla Edets kommun och Kungälvs kommun.

A-Train AB

Arlanda Express ägs och drivs av A-Train AB som även projekterade och byggde den nya Arlandabanan. Kommers eLite används för upphandling av infrastruktur för Arlandabanan.

arlandaexpress.se

Riksbyggen

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som kunder. Kommers eNtry införs under 2015.

Piteå kommun

Piteå kommun valde under 2015 Kommers eLite för hantering av upphandlingar och avtal.

Uppsala Universitet

Uppsala Universitet hanterar sedan 2018 sina upphandlingar och avtal i Kommers eLite.

Havs- och Vattenmyndigheten

Arbetar för levande hav och vatten. Kommers infördes 2014 för att hantera upphandlingar och avtal.

LULEÅ KOMMUN

Luleå kommun har bytt till Kommers eLite och gick i produktion vid årsskiftet 2015/2016 med upphandling och avtalshantering. Ett antal kommunala bolag är också anslutna.

Idrottshögskolan (GIH)

Idrottshögskolan använder Kommers eLite för upphandling sedan 2013.