Kommers Marknad

I Marknadsfliken skapas en översikt över leverantörer och potentiella leverantörer (t.ex. anbudsgivare). Registret byggs upp automatiskt genom att företag lämnar offert på en upphandling, bjuds in via en direktförfrågan eller att ett avtal läggs upp i avtalsmodulen.

Efter sökning visar Kommers, direkt i träffbilden, vad som är orsaken till att företaget finns i registret, t.ex. att den deltagit i en upphandling, att det finns minst ett avtal, eller att det har gjorts beställningar. Alla företagets detaljer visas.

Full kontroll på leverantörerna

Marknadsmodulen ger bland annat följande finesser:

  • Företagsregistret byggs upp automatiskt när anbud/offerter tas emot, avtal läggs in eller nya kontakter skapas
  • Kategorisering av leverantörer och potentiella leverantörer
  • Leverantörsbedömning och förtroendenivå
  • Med Kommers Riskupplysning kan företagsdata hämtas, riskupplysning och bevakning göras via Bisnode, Creditsafe eller UC  
  • Inbyggt SRM med kontakthistorik
  • Automatisk presentation av avtalade och beställda ekonomiska värden

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster