Kommers Sanktion

Om en leverantörer allvarligt brustit i sitt uppfyllande av ett avtal kan Kommers Sanktionsmodul användas för att administrera en sanktion.

Det kan gälla t.ex. juridiska åtgärder eller sanktioner i form av böter. Dessa kan kräva attest av en generaldirektör. Kommers hanterar detta integrerat.

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster