Kommers Order

I Ordermodulen hanteras beställningar, beställningsattest och godsmottagning. Beroende på konfiguration och systemrättigheter finns möjlighet att göra enkla fritextbeställningar med eller utan avtal eller direkt från upphandling.

För mycket lättanvänd beställning för organisationen används Kommers Webbshopsmodul. Det går också att hämta varukorg från en leverantörens externa webbshop med optionen Kommers Punchout.

Integrerad elektronisk handel

  • För leverantörer utan e-handelsintegration skickas inköpsordern som e-post från Kommers Leverantörsportal. Portalen är sjävinstruerande för leverantören och kräver ingen administration alls av inköparen.
  • Hantering och status på beställningar fungerar på samma sätt oavsett om det är en fritextbeställning, som punchout från en leverantörs webshop, eller om beställningen har skapats i Kommers Webbshopp.
  • Beställningar, attester och godsmottagning kan snabbt göras direkt i mobiltelefonen, vilket underlättar för medarbetarna.
  • Gränssnitt finns för att skicka orderdata till externa fakturahanteringssystem.
  • Orderhantering enligt SFTI, EDIfact, Sveorder 1.0, 2.0 / Peppol BIS 28A 1, och Peppol BIS 3.0
  • E-handel via PEPPOL, direktintegration, via VAN eller via Leverantörsportal

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster