Kommers Uppdrag

Ersätt lappar och mejl med ett enkelt webbformulär för medarbetarna i organisationen. Formuläret är kort eftersom Kommers har kontroll på vilken avdelning medarbetaren tillhör och vilken chef som attesterar kostnadsstället. Inkomna uppdrag kan sedan delegeras till lämplig upphandlare, till uppdragslämnaren eller avvisas för att det redan finns ett avtal.

Möjlighet finns att begära in komplettering och samordna uppdrag med redan pågående upphandlingar. 

En variant på rutin är att direktupphandlingar inte kan skapas direkt utan att först registrera ett uppdrag. Uppdraget kan då godkännas och kategoriseras av upphandlingsorganisationen innan beslut tas om den ska direktupphandlas av uppdragslämnaren eller om en ramavtalsupphandling ska göras av upphandlingsorganisationen. Upphandlingen skapas sedan med en knapptryckning.

Modulen kan även användas för inköpsplanering och samordning mellan olika interna avdelningar och även med andra offentliga organisationer.

Identifiera behov och planera upphandlingar

Modulen ger följande finesser:

  • Uppdrag från verksamheten genom ett enkelt formulär
  • Ersätter e-post, lappar och telefonsamtal.
  • Möjlighet att bifoga dokument i formuläret
  • Möjlighet till attest innan uppdraget skickas in, t.ex. av enhetschefen.
  • Uppdraget kan avvisas om det redan finns lämpliga avtal.
  • Uppdraget kan delegeras till en upphandlare varvid en upphandling skapas.
  • Uppdraget kan delegeras tillbaks till uppdragslämnaren som då får tillgång till systemstöd för att göra direktupphandling själv.
  • Kan användas som planeringsverktyg

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster