Kommers Enkät

Kommers Enkät kan användas för många ändamål, t.ex. RFI (Request For Information), uppföljning eller godkännande av leverantörer, begäran om godkännande av etiska regler, inhämtning av information om anslutning för e-handel, referenstagning eller för enkel avtalsuppföljning.

Kommers Enkät innebär att generella webbenkäter kan skapas som sedan kan skickas till utvalda leverantörer eller vem som helst. Svaren kommer in automatiskt och kopplas till företaget i Kommers Marknadsmodul. Svaren kan betygsättas och beslut kan tas om t.ex. leverantörens lämplighet eller förtroendenivå.

Ersätt pappersenkäter

  • Skapa standardiserade formulär som kan återanvändas.
  • Stöd för fritextfält, flerradiga fält, vallista, flervalslista.
  • Stöd för betygsättning.
  • Utvärdera, ta beslut och skapa rapport som pdf.
  • Koppla till avtalet för avtalsuppföljning
  • Koppla till upphandling för utvärdering av upphandlingen
  • Automatiskt kopplat till företaget i Kommers Marknadsmodul.

Användningsområden

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster