Kommers Marknad

I Marknadsfliken skapas en översikt över leverantörer och potentiella leverantörer (t.ex. offertlämnare). Registret byggs upp automatiskt genom att företag lämnar offert på en upphandling, bjuds in via en direktförfrågan eller att ett avtal läggs upp i avtalsmodulen.

Efter sökning visar Kommers, direkt i träffbilden, vad som är orsaken till att företaget finns i registret, t.ex. att den deltagit i en upphandling, att det finns minst ett avtal, eller att det har gjorts beställningar. Alla detaljer om företaget visas.

Full kontroll på leverantörerna

Marknadsmodulen ger bland annat följande finesser:

  • Företagsregistret byggs upp automatiskt när anbud/offerter tas emot, avtal läggs in eller nya kontakter skapas
  • Kategorisering av leverantörer och potentiella leverantörer
  • Leverantörsbedömning och förtroendenivå
  • Med Kommers Riskupplysning kan företagsdata hämtas, riskupplysning och bevakning göras via Bisnode, Creditsafe eller UC  
  • Inbyggt SRM med kontakthistorik
  • Automatisk presentation av avtalade och beställda ekonomiska värden

Våra moduler

 

Här kan du läsa mer om Kommers moduler för privata företag 

Följande moduler finns för Kommers eNtry

Läs mer om Kommers eNtry

Med Kommers eNterprise väljer du moduler helt fritt

Läs om Kommers eNterprise

Här är några tilläggsoptioner som du kan välja på


Följande tjänster erbjuds privat sektor

Läs mer om tjänster