Kommers Avtal

Grunden för avtalstrohet, effektiva avrop och konkurrensutsättning av leverantörer är en effektiv avtalsdatabas. I Kommers Avtalsmodul kan alla nya och gamla avtal administreras och publiceras till exakt rätt personer.

Kommers Avtalsmodul kan hantera alla typer av avtal för inköp, inklusive direktmaterialavtal och hyresavtal. Befintliga avtal kan läggas in manuellt eller läsas in i systemet. Primona erbjuder hjälp med inläsningen från ert nuvarande avtalssystem.

Mer än en avtalskatalog

  • Alla typer av dokument kan lagras i databasen och kan läggas till med dra-och-släpp från datorn. Avtalsdokument kan även skapas och redigeras från strukturerade mallar eller från uppmärkta avtalsparagrafer i upphandlingen.
  • Betygsboken ger beställare i organisationen att återkoppla med betyg och kommentarer på avtalat. Kommentarerna visas endast för den eller de som är behöriga att administrera avtalet.
  • Prislistor kan skapas från offerter, laddas upp av inköparen eller av leverantören på Leverantörsportalen. Prislistan kan sedan direkt hanteras i Kommers Webbshopsmodul eller exporteras till ett externt beställningssystem. 
  • På avtalen visas upparbetade värden och om Kommers ordermodul används visas hur mycket beställningar som gjorts på avtalet.

Våra moduler

 

Här kan du läsa mer om Kommers moduler för privata företag 

Följande moduler finns för Kommers eNtry

Läs mer om Kommers eNtry

Med Kommers eNterprise väljer du moduler helt fritt

Läs om Kommers eNterprise

Här är några tilläggsoptioner som du kan välja på


Följande tjänster erbjuds privat sektor

Läs mer om tjänster