Kommers Riskupplysning

Genom att kontrollera leverantörer och potentiella leverantörers kreditvärdighet kan allvarliga kritiska situationer undvikas. Produktionsstopp kan undvikas eller andra leveransåtaganden mot era kunder kan säkerställas. Kreditupplysningskontroll sker normalt i samband med upphandling och avtalstecknande och uppföljning kan göras med automatisk bevakning under avtalsperioden.

 

Kommers erbjuder integrerad kontroll av företag i samarbete med externa partners för riskupplysning. Ni kan för tillfället välja på tre leverantörer av riskupplysningsdata. Tjänsten är helt integrerad i Kommers och en standardintegration sker genom en adapter. Primona underhåller integrationen med riskupplysningsföretagen.

Flera tjänster

 

RISKUPPLYSNING BAS

ger möjlighet att söka fram och importera svenska företag direkt till Kommers. Data inklusive en grundläggande riskklass för aktiebolag levereras av UC (tjänsten Webselect). Framsökningsfunktionen är mycket praktisk vid efterregistrering av avtal, vid upphandlingar med direktinbjudan eller vid allmän registervård. Tjänsten offereras inklusive data.

UTÖKAD RISKUPPLYSING

ger utförliga rapporter om företaget. Informationsmängden beror på valt upplysningsföretag och vald rapport. För närvarande finns integration mot Bisnode (Standard, Mellan, Rating), Creditsafe (full rapport) och UC (Standard, Mini, Risk). Vid upphandlingar kan rapporten hämtas för anbudsgivaren men informationen lagras som metadata och pdf-fil i upphandlingen och på företaget.

BEVAKNING

bevakar förändringar hos utvalda företag i marknadsregistret men kan även aktiveras direkt vid publicering av avtal så att leverantörer bevakas så länge avtalet är giltigt. Förändringar aviseras från Kommers med e-post till avtalsansvariga och andra behöriga som aktiverar

REGISTERVÅRD

Vid behov av registervård, till exempel i samband med inläsning av avtal i Kommers, erbjuder Primona möjligheten till en registerkontroll via UC.

Våra moduler

 

Här kan du läsa mer om Kommers moduler för privata företag 

Följande moduler finns för Kommers eNtry

Läs mer om Kommers eNtry

Med Kommers eNterprise väljer du moduler helt fritt

Läs om Kommers eNterprise

Här är några tilläggsoptioner som du kan välja på


Följande tjänster erbjuds privat sektor

Läs mer om tjänster