Kommers Upphandling

I upphandlingsmodulen hanteras alla typer av upphandlingar från framtagning av underlag, förfrågan, utvärdering av inkomna offerter, skapa avtal och slutarkivera upphandlingen. Inköparen vägleds med en tydlig grafisk visning genom hela upphandlingsprocessen. Förfrågan sker smidigt via leverantörsportalen där leverantörerna kostnadsfritt lämnar sina offerter som dokument eller genom att besvara webbformuläret som inköparen skapat. 

Om prisfrågor hämtas in som formulär så kan prislistor skapas automatiskt så snart det vinnande offerten antagits. På samma sätt kan utvärdering och avtal göras snabbt när specifikationen byggs upp strukturerat. Färdiga mallar kan läggas in av en administratör, så att det går mycket fort för inköparna att skapa standardiserade förfrågningar.

Standardisera och effektivisera

  • Grafiskt guidade standardprocesser enligt RFI, RFQ, RFP med beloppskontroll enligt intern policy.
  • Arbeta dokumentbaserat eller med webformulär eller båda.
  • Använd mallar i strukturerad form eller dokumentform.
  • Förfrågan och offerter via leverantörsportal.
  • Säker kommunikation med leverantörer via portalmeddelandefunktionen.
  • Attest innan avtal om så önskas.
  • Automatiska rapporter och arkiveringsfunktion.
  • Översikt för upphandlingar med gantt-schema Hantera stora artikelspecifikationer
  • Stöd för förhandling
  • Upphandlingar kan avslutas med en integrerad e-auktion med optionen Kommers eAuktion.

Våra moduler

 

Här kan du läsa mer om Kommers moduler för privata företag 

Följande moduler finns för Kommers eNtry

Läs mer om Kommers eNtry

Med Kommers eNterprise väljer du moduler helt fritt

Läs om Kommers eNterprise

Här är några tilläggsoptioner som du kan välja på


Följande tjänster erbjuds privat sektor

Läs mer om tjänster