Kommers Webbshop

Kommers Webbshop är utvecklad för att användare i organisationen ska kunna beställa helt utan utbildning. Alla som har använt en webbshop på nätet tidigare klarar av att beställa.

Administrationen av Kommers Webbshop är utformad för att vara så enkel och effektiv som möjligt utan avkall på flexibilitet. Alla leverantörer som kan leverera en prislista kan delta.

Enkelt och effektivt

  • Enkel artikelbeställning utan behov av utbildning.
  • All information om leverantören, kostnadsställe, kommersiell villkor, orderinformation m.m. är redan klart.
  • Minimal administration för publicering då information om artiklar återanvänds från tidigare steg (upphandling, avtal, tidigare beställning eller varukorg).
  • Prislistor skapar automatiskt artiklar i webbshoppen, alla leverantörer kan delta.
  • Automatisk publicering/avpublicering av artiklar när t.ex. avtal börjar gälla/löper ut eller prislistan blir giltig/ogiltig.
  • Speciella funktioner t.ex. paket av artiklar, multi-beställning/multileverans, import av ”shopping-lista”. Exakt publicering m.h.a. behörighetsgrupper tillser att användare bara ser och vägleds hur de ska beställa rätt varor och tjänster.

Våra moduler

 

Här kan du läsa mer om Kommers moduler för privata företag 

Följande moduler finns för Kommers eNtry

Läs mer om Kommers eNtry

Med Kommers eNterprise väljer du moduler helt fritt

Läs om Kommers eNterprise

Här är några tilläggsoptioner som du kan välja på


Följande tjänster erbjuds privat sektor

Läs mer om tjänster