Kommers Uppdrag

Ersätt lappar och mejl med ett enkelt webbformulär för medarbetarna i organisationen.

Formuläret är kort eftersom Kommers har kontroll på vilken avdelning medarbetaren tillhör och vilken chef som attesterar kostnadsstället.

Inkomna uppdrag kan sedan delegeras till lämplig inköpare, till uppdragslämnaren eller avvisas till exempel för att det redan finns ett avtal.

Modulen kan även användas för inköpsplanering och samordning mellan olika avdelningar.

Identifiera behov och planera inköpen

Modulen ger följande finesser:

  • Uppdrag från verksamheten kommer till inköpsorganisationen genom ett enkelt formulär som ersätter e-post, lappar och telefonsamtal.
  • Möjlighet att bifoga dokument i formuläret
  • Möjlighet till attest innan uppdrag kan skickas in, t.ex. av avdelningschefen.
  • Uppdrag kan avvisas om det redan finns lämpliga avtal.
  • Uppdrag kan delegeras till en inköpare varvid en upphandling skapas.
  • Uppdrag kan delegeras tillbaks till uppdragslämnaren som då får tillgång till systemstöd för att göra en enkel upphandling själv

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.

Våra moduler

 

Här kan du läsa mer om Kommers moduler för privata företag 

Följande moduler finns för Kommers eNtry

Läs mer om Kommers eNtry

Med Kommers eNterprise väljer du moduler helt fritt

Läs om Kommers eNterprise

Här är några tilläggsoptioner som du kan välja på


Följande tjänster erbjuds privat sektor

Läs mer om tjänster