Kommers Projekt

Projektmodulen hanterar projekt och kostnadsställen, vilket är nödvändigt vid användning av Kommers beställningsfunktioner.
En integration kan göras för att synkronisera information om kostnadsställen, attestanter, attestbelopp och budgetdata från ekonomisystemet.

Projektmodulen ger även avdelningschefer och projektledare en överblick över pågående inköpsaktiviteter, för avdelningen eller projektet. Projektmodulen är även ett kraftfullt hjälpmedel för exempelvis entreprenadverksamhet, konstruktions-, utvecklings- och infrastrukturprojekt.

Våra moduler

 

Här kan du läsa mer om Kommers moduler för privata företag 

Följande moduler finns för Kommers eNtry

Läs mer om Kommers eNtry

Med Kommers eNterprise väljer du moduler helt fritt

Läs om Kommers eNterprise

Här är några tilläggsoptioner som du kan välja på


Följande tjänster erbjuds privat sektor

Läs mer om tjänster