Kommers Faktura

Kommers Fakturamodul ger automatisk matchning av fakturor som skapas som ett resultat av beställningar gjorda i Kommers. Leverantörer kan skapa fakturor direkt på Leverantörsportalen eller skicka som e-faktura. Om beställningen är attesterad, fakturan stämmer med inköpsordern och leveransen, så kan matchning ske automatiskt utan behov av handpåläggning.

Om ett befintligt fakturahanteringssystem redan finns, till exempel en modul i ert ekonomisystemet, så kan Kommers alternativt skicka fakturor vidare som e-faktura. Om fakturan skapas på Leverantörsportalen skickas den vidare som Svefaktura. På så sätt kan investeringar i befintlig infrastruktur återanvändas och Kommers kan införas snabbt och effektivt.

Automatiskt och lättanvänt

  • Lättanvänd fakturahantering med möjlighet att se relaterade beställningar, kostnadsställen, leverantör och fakturabild.
  • Automatisk matchning av fakturor mot inköpsorder.
  • Godkänner automatiskt fakturaverifikat (ANKomst och SLUtverifikat) om matchning inom tolerans och beställningen är attesterad.
  • Stannar om avvikelser utanför tolerans eller om krav på ankomstattest.
  • Trevägsmatchning stöds.
  • Möjlighet att automatiskt exportera portalfaktura som e-faktura till befintligt fakturahanteringssystem. Skickas som SFTI Svefaktura.
  • Stöd för delleverans och specialfunktioner t.ex. multiorder/ multi-leverans.
  • Full spårbarhet från behov-upphandling-avtal-beställning-leverans-faktura.
  • Ta emot fakturor via PEPPOL, direktintegration eller via Leverantörsportalen 

Våra moduler

 

Här kan du läsa mer om Kommers moduler för privata företag 

Följande moduler finns för Kommers eNtry

Läs mer om Kommers eNtry

Med Kommers eNterprise väljer du moduler helt fritt

Läs om Kommers eNterprise

Här är några tilläggsoptioner som du kan välja på


Följande tjänster erbjuds privat sektor

Läs mer om tjänster