Kommers Enkät

Kommers Enkät kan användas för många ändamål, t.ex. RFI (Request For Information), uppföljning eller godkännande av leverantörer, begäran om godkännande av etiska regler, inhämtning av information för e-handelsanslutning, referenstagning eller för enkel avtalsuppföljning.

Kommers Enkät innebär att standardiserade webbenkäter kan skapas som sedan regelbundet skickas till utvalda leverantörer (eller vem som helst). Svaren kommer in automatiskt och kopplas till företaget i Kommers Marknadsmodul. Svaren kan betygsättas och beslut kan tas om t.ex. leverantörens lämplighet eller förtroendenivå.

Ersätt pappersenkäter

  • Skapa standardiserade formulär som kan återanvändas.
  • Stöd för fritextfält, flerradiga fält, vallista, flervalslista.
  • Stöd för betygsättning.
  • Utvärdera, ta beslut och skapa rapport som pdf.
  • Automatiskt kopplat till företaget i Kommers Marknadsmodul.

Användningsområden

Våra moduler

 

Här kan du läsa mer om Kommers moduler för privata företag 

Följande moduler finns för Kommers eNtry

Läs mer om Kommers eNtry

Med Kommers eNterprise väljer du moduler helt fritt

Läs om Kommers eNterprise

Här är några tilläggsoptioner som du kan välja på


Följande tjänster erbjuds privat sektor

Läs mer om tjänster