Kommers Reklamation

Om en leverantör inte levererar enligt avtal eller missköter sig på annat sätt, så kan Kommers Reklamationsmodul användas för att administrera reklamationsärenden tills det är löst. Ärendet kopplas automatiskt till leverantören.

Reklamationen kan initieras av en medarbetare i organisationen och sedan administreras av en inköpare. Ett reklamationsärende kan eskaleras till ett sanktionsärende som hanteras i Kommers Sanktionsmodul.

Våra moduler

 

Här kan du läsa mer om Kommers moduler för privata företag 

Följande moduler finns för Kommers eNtry

Läs mer om Kommers eNtry

Med Kommers eNterprise väljer du moduler helt fritt

Läs om Kommers eNterprise

Här är några tilläggsoptioner som du kan välja på


Följande tjänster erbjuds privat sektor

Läs mer om tjänster