Kommers KAI

Kommers KAI är samlingsnamnet på Kommers tjänster med artificiell intelligens. Den första applikationen ger stöd vid formulering av kravtexter där du får återkoppling på textens kvalitet avseende semantik och syntax.

Värdet med funktionen är att missförstånd, feltolkning eller andra språkliga problem mellan människor och organisationer ska undvikas. Stora värden kan sparas när varor och tjänster av rätt kvalitet levereras.

Varför Kommers KAI?

Stöd vid formulering av kravtexter, framförallt avseende kontraktsföremålet.

  • Helt integrerad i Kommers
  • Tillgänglig på alla ställen som strukturerade kravtexter hanteras
  • Baseras på många års forskning och utveckling hos industriföretag så som Airbus
  • Omgående återkoppling utan eget arbete med inställning av språkregler

Tjänsten är i pilotproduktion på svenska och engelska. Kontakta oss om det låter intressant!

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information

Våra moduler

 

Här kan du läsa mer om Kommers moduler för privata företag 

Följande moduler finns för Kommers eNtry

Läs mer om Kommers eNtry

Med Kommers eNterprise väljer du moduler helt fritt

Läs om Kommers eNterprise

Här är några tilläggsoptioner som du kan välja på


Följande tjänster erbjuds privat sektor

Läs mer om tjänster