Kommers Sanktion

Om en leverantörer allvarligt brustit i sitt uppfyllande av ett avtal kan Kommers Sanktionsmodul användas för att administrera en sanktion.

Det kan gälla t.ex. juridiska åtgärder eller sanktioner i form av böter. Dessa kan kräva attest av företagsledningen. Kommers hanterar detta integrerat.

Våra moduler

 

Här kan du läsa mer om Kommers moduler för privata företag 

Följande moduler finns för Kommers eNtry

Läs mer om Kommers eNtry

Med Kommers eNterprise väljer du moduler helt fritt

Läs om Kommers eNterprise

Här är några tilläggsoptioner som du kan välja på


Följande tjänster erbjuds privat sektor

Läs mer om tjänster