Kommers Punchout

Med snabbrörliga artiklar som kontorsmateriel och livsmedel kan det vara betungande att administrera i den egna webbshoppen. För dessa kan optionen Kommers Punchout användas. Artiklar hämtas från leverantörens webbshop och beställningen färdigställs i Kommers.

Med Kommers Punchout kan vilda fakturor från beställningar gjorda i externa webbshoppar undvikas genom istället aktivt avtal med leverantörer om en enkel integration mot deras webbshop. Möjlighet till attest innan beställning och statistik för uppföljning.

Samla beställningarna

  • Informationspuff med snabblänk för automatisk inloggning i leverantörens webbshop.
  • Möjlighet till olika inloggningar med olika behörighet beroende på användarens roll i Kommers.
  • Varukorgen hämtas automatiskt tillbaks i Kommers där beställningen färdigställs.
  • Attest kan göras innan beställningen skickas
  • Beställningen kan skickas via Leverantörsportalen eller med EDI. Kom igång snabbt genom att börja med portalhandel under tiden som EDI-integrationen pågår.
  • Stöder majoriteten av webbshopppar genom stöd för OCI 3.0.

 

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster