Kommers KAI

Kommers KAI är samlingsnamnet på Kommers tjänster med artificiell intelligens. Den första applikationen ger stöd vid formulering av kravtexter där du får återkoppling på textens kvalitet avseende semantik och syntax.

Värdet med funktionen är att missförstånd, feltolkning eller andra språkliga problem mellan människor och organisationer ska undvikas. Stora värden kan sparas när varor och tjänster av rätt kvalitet levereras.

Varför Kommers KAI?

Stöd vid formulering av kravtexter, framförallt avseende kontraktsföremålet.

  • Helt integrerad i Kommers
  • Tillgänglig på alla ställen som strukturerade kravtexter hanteras
  • Baseras på många års forskning och utveckling hos industriföretag så som Airbus
  • Omgående återkoppling utan eget arbete med inställning av språkregler

Tjänsten är i pilotproduktion på svenska och engelska. Kontakta oss om det låter intressant!

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster