Kommers Reklamation

Om en leverantör inte levererar enligt avtal eller missköter sig på annat sätt, så kan Kommers Reklamationsmodul användas för att administrera reklamationsärenden tills det är löst. Ärendet kopplas automatiskt till leverantören.

Reklamationen kan initieras av en medarbetare i organisationen och sedan administreras av en inköpare. Ett reklamationsärende kan eskaleras till ett sanktionsärende som hanteras i Kommers Sanktionsmodul.

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster