Kommers Faktura

Kommers Fakturamodul ger automatisk matchning av fakturor som skapas som ett resultat av beställningar gjorda i Kommers. Leverantörer kan skapa fakturor direkt på Leverantörsportalen eller skicka som e-faktura. Om beställningen är attesterad, fakturan stämmer med inköpsordern och leveransen, så kan matchning ske automatiskt utan behov av handpåläggning.

Om ett befintligt fakturahanteringssystem redan finns, till exempel en modul i ert ekonomisystemet, så kan Kommers alternativt skicka fakturor vidare som e-faktura. Om fakturan skapas på Leverantörsportalen skickas den vidare som Svefaktura. På så sätt kan investeringar i befintlig infrastruktur återanvändas och Kommers kan införas snabbt och effektivt.

Enkelt för både leverantör och kund

Leverantörer kan enkelt faktura via Kommers Leverantörsportal

Med leverantörsportalen Kommers Annons kan leverantörer, utan behov av e-handelsintegration, enkelt skapa faktura baserad på en inköpsorder eller en orderlös faktura, se gärna information för leverantörer

 

Lättanvänd fakturamatchningsmodul

Kommers Faktura-modul ger autoamtisk matchning av fakturor mot inköpsorder.

  • Lättanvänd fakturahantering med möjlighet att se relaterade beställningar, kostnadsställen, leverantör och fakturabild.
  • Automatisk matchning av fakturor mot inköpsorder. Om leveransgodkänt, attesterat och om fakturan matchar inköpsorderns så skickas verifikat klar för betalning direkt till ekonomisystemet.
  • Skapar automatiskt fakturaverifikat, både ankomstverifikat och slutverifikat
  • Begär autoamtisk ny attest om avvikelser utanför tolerans eller om leveransgodkännande saknas.
  • Trevägsmatchning stöds.
  • Möjlighet att automatiskt exportera portalfaktura som e-faktura till befintligt fakturahanteringssystem. Skickas som SFTI Svefaktura.
  • Stöd för delleverans och specialfunktioner t.ex. multiorder/ multi-leverans.
  • Full spårbarhet från behov-upphandling-avtal-beställning-leverans-faktura.
  • Ta emot fakturor via PEPPOL, direktintegration eller via Leverantörsportalen

 

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster