Kommers Webbshop

Kommers Webbshop är utvecklad för att användare i organisationen ska kunna beställa helt utan utbildning. Alla som har använt en webbshop på nätet tidigare klarar av att beställa.

Administrationen av Kommers Webbshop är utformad för att vara så enkel och effektiv som möjligt utan avkall på flexibilitet. Alla leverantörer som kan leverera en prislista kan delta.

Enkelt och effektivt

  • Enkel artikelbeställning utan behov av utbildning.
  • All information om leverantören, kostnadsställe, kommersiell villkor, orderinformation m.m. är redan klart.
  • Minimal administration för publicering då information om artiklar återanvänds från tidigare steg (upphandling, avtal, tidigare beställning eller varukorg).
  • Prislistor skapar automatiskt artiklar i webbshoppen, alla leverantörer kan delta.
  • Automatisk publicering/avpublicering av artiklar när t.ex. avtal börjar gälla/löper ut eller prislistan blir giltig/ogiltig.
  • Speciella funktioner t.ex. paket av artiklar, multi-beställning/multileverans, import av ”shopping-lista”. Exakt publicering m.h.a. behörighetsgrupper tillser att användare bara ser och vägleds hur de ska beställa rätt varor och tjänster.
  • Indikering om artikeln är upphandlad (nettoprissatt) eller ingår i övrigt sortiment.

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster