Kommers Avtal

Grunden för avtalstrohet, effektiva avrop och konkurrensutsättning av leverantörer är en effektiv avtalsdatabas. I Kommers Avtalsmodul kan alla nya och gamla avtal administreras och publiceras till exakt rätt personer.

Kommers Avtalsmodul kan hantera alla typer av avtal för inköp, inklusive direktmaterialavtal och hyresavtal. Befintliga avtal kan läggas in manuellt eller läsas in i systemet. Primona erbjuder hjälp med inläsningen från ert nuvarande avtalssystem.

Mer än en avtalskatalog

  • Alla typer av dokument kan lagras i databasen och kan läggas till med dra-och-släpp från datorn. Avtalsdokument kan även skapas och redigeras från strukturerade mallar eller från uppmärkta avtalsparagrafer i upphandlingen.
  • Betygsboken ger beställare i organisationen att återkoppla med betyg och kommentarer på avtalat. Kommentarerna visas endast för den eller de som är behöriga att administrera avtalet.
  • Prislistor kan skapas från offerter, laddas upp av inköparen eller av leverantören på Leverantörsportalen. Prislistan kan sedan direkt hanteras i Kommers Webbshopsmodul eller exporteras till ett externt beställningssystem. 
  • Stöd finns för rangordning och att gör förnyad konkurrensutsättning eller avropsförfrågan
  • Exakt publicering till behöriga i organisationen
  • På avtalen visas upparbetade värden och om Kommers ordermodul används visas hur mycket beställningar som gjorts på avtalet.
  • Hantering av uppföljningsaktiviteter för avtal ingår som standard i Kommers. Aktiviteter kan planeras i upphandlingar eller redan i mallar och vissa uppföljningsaktiviteter kan automatiseras till stor del.

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster