Kommers Projekt

Projektmodulen hanterar projekt och kostnadsställen, vilket är nödvändigt vid användning av Kommers beställningsfunktioner.
En integration kan göras för att synkronisera information om kostnadsställen, attestanter, attestbelopp och budgetdata från ekonomisystemet.

Projektmodulen ger även avdelningschefer, enhetschefer och projektledare överblick över pågående upphandlingar, avtal och beställningar för den egna avdelningen eller projektet. Projektmodulen är även ett kraftfullt hjälpmedel för exempelvis entreprenadupphandling, konstruktions-, utvecklings- och infrastrukturprojekt.

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster