Kommers Riskupplysning

Genom att kontrollera leverantörer och potentiella leverantörers kreditvärdighet kan allvarliga kritiska situationer undvikas. Produktionsstopp kan undvikas eller andra leveransåtaganden mot era kunder kan säkerställas. Kreditupplysningskontroll sker normalt i samband med upphandling och avtalstecknande och uppföljning kan göras med automatisk bevakning under avtalsperioden.

 

Kommers erbjuder integrerad kontroll av företag i samarbete med externa partners för riskupplysning. Ni kan för tillfället välja på tre leverantörer av riskupplysningsdata. Tjänsten är helt integrerad i Kommers och en standardintegration sker genom en adapter. Primona underhåller integrationen med riskupplysningsföretagen.

Flera tjänster

 

RISKUPPLYSNING BAS

ger möjlighet att söka fram och importera svenska företag direkt till Kommers. Data inklusive en grundläggande riskklass för aktiebolag levereras av UC (tjänsten Webselect). Framsökningsfunktionen är mycket praktisk vid efterregistrering av avtal, vid upphandlingar med direktinbjudan eller vid allmän registervård. Tjänsten offereras inklusive data och ingår som standard i Kommers eLite.

UPPLYSNING E4820

ger information motsvarande Skatteverkets blankett SKV4820. Informationen hämtas från Skatteverkets stordatormiljö genom en direktintegration. Data från SKV är kostnadsfri men tjänsten får förnärvarande endast förmedlas till myndigheter. Tjänsten ingår som standard i Kommers eLite.

UTÖKAD RISKUPPLYSING

ger utförliga rapporter om företaget. Informationsmängden beror på valt upplysningsföretag och vald rapport. För närvarande finns integration mot Bisnode (Standard, Mellan, Rating), Creditsafe (full rapport) och UC (Standard, Mini, Risk). Vid upphandlingar kan rapporten hämtas för anbudsgivaren men informationen lagras som metadata och pdf-fil i upphandlingen och på företaget.

BEVAKNING

bevakar förändringar hos utvalda företag i marknadsregistret men kan även aktiveras direkt vid publicering av avtal så att leverantörer bevakas så länge avtalet är giltigt. Förändringar aviseras från Kommers med e-post till avtalsansvariga och andra behöriga som aktiverar

REGISTERVÅRD

Vid behov av registervård, till exempel i samband med inläsning av avtal i Kommers, erbjuder Primona möjligheten till en registerkontroll via UC.

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster