Kommers IAS

Har du tröttnat på att skriva ut papper och skicka avtal med posten? Elektronisk signering effektiviserar kraftigt tecknande av avtal och andra dokument. Ni sparar tid, resor, papper och miljö. Med e-signering helt integrerad i Kommers behövs inga externa tjänster.

IAS står för Identify And Sign, indentifiera och signera. Med Kommers IAS kan elektronisk signering göras av alla typer av dokument i alla filytor i Kommers.  De signerade dokumenten kan sedan skickas till t.ex. en leverantör som portalmeddelande.

Eliminera papper

  • Elektronisk signering av alla typer av dokument som avtal, tilldelningsbeslut och andra protokoll.
  • Signera direkt i Kommers och skicka dokument med portalmeddelande för signering på Leverantörsportalen.
  • Vid signering legitimerar användaren sig med BankID-, Nordea-, Telia- eller Steria-certifikat.
  • Stöd för mobilt bank-id.
  • Flera personer kan signera.
  • Möjlighet att kontrollera att signaturer är giltiga.
  • Möjlighet att i framtiden kontrollera om ett dokument är signerat.

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster