Kommers SSO

Vill era medarbetare slippa att komma ihåg lösenord? Vill ni slippa att administrera många användarkonton? Med KommersSSO och en länk på intranätet blir medarbetarna automatiskt inloggade med så kallad Single Sign On.

KommersSSO är en komponent som installeras i nätverket. Den höjer användarupplevelsen, förenklar administrationen och höjer säkerheten genom att användaren först identifieras mot nätverksregistret (Microsoft AD). 

Säkrare och gladare

En medarbetare som första gången klickar på länken kommer först till en registreringssida, där hen får kontrollera och ange sina uppgifter. Nästa gång användaren klickar på samma länk kommer den till sida som länken pekar på. KommersSSO erbjuder följande fördelar:

  • Höjer säkerheten genom autentiseringen av användaren i nätverksregistret. En användare som inte hittas i nätverksregistret släpps inte in i Kommers.
  • Höjer användarupplevelsen genom att användarna inte behöver ha en speciell inloggning till Kommers. Väl inloggade på intranätet kan de surfa till Kommers direkt.
  • Underlättar administration genom att användarna kan registrera sig själva. En förutbestämd grundbehörighet sätts automatiskt. En administratör kan sedan ändra denna behörighet.

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster