KommersAnnons.se - nu en registrerad annonsdatabas!

Den 1:a juli trädde en ny lag om upphandlingsstatistik (2019:668) och en förordning (2020:332) i kraft. Det nya regelverket möjliggör på sikt bättre och mer tillgänglig statistik på upphandlingsområdet.

Den kommande statistiken bygger på uppgifter som finns i annonser om upphandling. Därför blev det den 1 januari 2021 obligatoriskt att annonsera upphandlingar i så kallade registrerade annonsdatabaser. Upphandlingsmyndigheten ansvarar för de uppgifter som behövs för att ta fram statistik.

Kommersannons.se är numera en sådan registrerad annonsdatabas. Det innebär att annonser för upphandlingar från de offentliga kunder som använder Kommers för upphandling kommer kunna synas på Kommersannons.se, liksom annonser som tillhör våra privata kunder som valt att annonsera publikt.
För de offentliga kundernas annonser kommer Kommersannons.se sända obehandlad information för statistiskt ändamål till Upphandlingsmyndigheten.

Primonas produktägare för Kommers, Thomas Altinell, ledde arbetet med att göra Kommerannons.se till en godkänd registrerad annonsdatabas.

Hur har arbetet med den nya annonsdatabasen varit och vad tycker du om resultat?
- Vi hade inte räknat med att bygga den nya annonsdatabasen som samlar alla annonser från alla olika installationer av Kommers som finns. I vart fall inte nu. Men när det blev möjligt att ansöka om att registrera offentliga annonsdatabaser hos Konkurrensverket blev det uppenbart att det inte skulle fungera med många olika lokala annonsdatabaser, så vi beslutade oss för att koppla ihop dem. Det har varit väldigt mycket jobb på kort tid för att hinna klart, men så här i efterhand så känns det bra och att vi har en bättre helhetslösning liksom ett starkare erbjudande till våra kunder, berättar Thomas.Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.