Avtal med Yrkeshögskolan i Helsingborg

Kommers används i utbildning av offentliga upphandlare

Avtal har tecknats med Yrkeshögskolan i Helsingborg och leverans har skett av Kommers som utbildningsverktyg. Avtalet ger alla elever kontinuerlig tillgång till en testmiljö där de kan göra praktiska övningar under den två-åriga utbildningen. Yrkeshögskolan i Helsingborg är en av mycket få utbildningar i Sverige som utbildar i offentlig upphandling.

Aktuellt

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.