Primona lanserar en öppen standard för kravtexter på fil

Med version 6.9 (juni 2016) av Kommers, kan Primonas kunder och andra aktörer fritt utbyta strukturerade kravunderlag med varandra, genom att exportera och importera dem via fil. Primona erbjuder därmed en öppen fil-standard för strukturerade kravtexter.

Filen, som är i .xml-format, innehåller all information om det strukturerade underlaget med rubrik, html-formaterad text, kravtyp, formulärinställningar, svarsalternativ m.m. Det innebär att kravtextbibliotek, mallar, förfrågningsunderlag, ansökningsunderlag och avtal helt kan återskapas precis som den ser ut hos den andra kunden. Vid inläsning kan mottagaren välja att importera hela eller ett urval av förlagan.

Kommers hanterar intelligent export och import, kors och tvärs mellan applikationerna. Underlag kan utbytas över kundgränser i webbtjänsten Kommers eLite men även med kunder som har egna miljöer (Kommers eNterprise).

Filen kan enkelt skickas som en bilaga i e-post eller läggas på hemsidor för nedladdning. Primona öppnar därmed även för andra aktörer att utnyttja samma format för kompletterande upphandlingstjänster, t.ex. upphandlingsmallar. I leveransen ingår en färdig mall för upphandling av varor och tjänster baserad på Kammarkollegiets arbete 2011.

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.