Forefront och Primona levererar upphandlingssystem till stor offentlig upphandlare

Pressrelease Stockholm 2019-10-17

Forefront kommer tillsammans med Primona att implementera ett nytt upphandlingssystem hos Trafikverket. Det nya upphandlingssystemet ska göra hela inköpsprocessen mer digitaliserad.

Trafikverkets övergripande syfte med projektet är, förutom att implementera det nya upphandlingssystemet, även digitalisera deras inköpsprocess än mer. Projektet samordnar också relaterade förbättringsinitiativ och identifierar nya möjligheter.

”Vi är glada över att få inleda samarbete med Primona med införande av upphandlingssystemet Kommers på Trafikverket. Trafikverket är en av Sveriges största upphandlande organisationer och att vi nu skrivit avtal för deras nya upphandlingssystem är väldigt spännande.” säger Magnus Eriksson, ansvarig offentlig sektor Forefront Consulting.

Upphandlingssystemet ska innehålla funktioner för en ändamålsenlig hantering av Trafikverkets processer för planering av upphandling, genomförande av upphandling, avtal och avtalsförvaltning samt uppföljning av upphandlingar. Systemet ska utgöra ett komplett processtöd för Trafikverkets centrala funktion Inköp och logistik.

Kommers är ett svenskutvecklat affärssystem för upphandling och inköp som används i både offentliga myndigheter och privata organisationer. I leveransen till Trafikverket används Kommers eNterprise som ger maximal flexibilitet i stora organisationer. Göran Tysk, VD på systemleverantören Primona kommenterar, ”Vi går tillsammans med Forefront in i detta stora projekt med stor entusiasm och tillförsikt”.

Trafikverket har avropat upphandlingssystemet via ramavtalet Programvaror och tjänster, Programvarulösningar som Forefront har med Kammarkollegiet. Genom ramavtalet med Kammarkollegiet kan samtliga myndigheter under regeringen och riksdagen, andra offentligt styrda organ samt kommuner och landsting avropa dessa tjänster och programvaror.

Kontraktet med Trafikverket löper under 6 år med möjlighet till förlängning via option.

Forefront Consulting Group AB

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med 400 anställda. Med kontor på sju orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Kontakt: Magnus Eriksson

Primona AB

Primona utvecklar lösningar för elektroniska inköp. Med Kommers erbjuds modulärt stöd för eupphandling, e-avtalshantering, e-beställning och e-faktura.

Kontakt: Ragnar Lindholm

 

 

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.